سانتیم تنظیم فرنگی مبتلا شدن برنامه غذایی

سانتیم: تنظیم فرنگی مبتلا شدن برنامه غذایی خواص ریواس ریواس کنگر فرنگی کنگر

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی سیستم ایمنی چطور با وجود بازسازی مداوم پوست، خالکوبی‌ها را ثابت نگه می‌دارد؟

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، یک مطالعه تازه به این عنوان که آیا جوهر خالکوبی به طور دائمی در پوست فرد می ماند، پرداخته است.

سیستم ایمنی چطور با وجود بازسازی مداوم پوست، خالکوبی‌ها را ثابت نگه می‌دارد؟

سیستم ایمنی چطور با وجود بازسازی مداوم پوست، خالکوبی ها را ثابت نگه می دارد؟

عبارات مهم : ایمنی

سیستم ایمنی با وجود بازسازی مداوم پوست، خالکوبی ها را ثابت نگه می دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، یک مطالعه تازه به این عنوان که آیا جوهر خالکوبی به طور دائمی در پوست فرد می ماند، پرداخته است.

به جای اینکه این یک فرایند ایستا باشد، مشخص شد که سلول های درون غشای میانی پوست، به طور مداوم در حال از بین رفتن و انتقال رنگ دانه خالکوبی به سلول های تازه هستند، بنابراین به نظر می رسد طراحی خالکوبی ثابت هست. این کشف می تواند منجر به تکنیک های از بین بردن موثرتر خالکوبی شود.

سیستم ایمنی چطور با وجود بازسازی مداوم پوست، خالکوبی‌ها را ثابت نگه می‌دارد؟

تاکنون تصور می شد پایداری یک خالکوبی در پوست ناشی از جوهر آن است که به سادگی خود را در یک لایه پوستی عمیق تر فاقد بازسازی به نام غشای میانی پوست وارد می کند.

مطالعه ای که چندین سال پیش انجام شد، نشان داد که “ماکروفاژها” (macrophages)، نوعی از گلبول های سفید خون که به وسیله سیستم ایمنی تنظیم می شوند، در واقع تمام رنگدانه را هنگامیکه به بدن خالکوبی می شد، می خورند.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، یک مطالعه تازه به این عنوان که آیا جوهر خالکوبی به طور دائمی در پوست فرد می ماند، پرداخته است.

سپس تصور می شد که این ماکروفاژها به سادگی در یک مکان واحد از بدن فرد باقی می مانند و همین عنوان باعث پایداری دائمی خالکوبی می شود.

تحقیقات تازه مرکز “Immunologie de Marseille-Luminy” نشان داده است که این میکروفاژهای حامل رنگدانه، به طور مداوم در حال جوانسازی هستند.

سیستم ایمنی چطور با وجود بازسازی مداوم پوست، خالکوبی‌ها را ثابت نگه می‌دارد؟

این تیم تحقیقاتی از طریق مهندسی ژنتیک موش هایی توسعه دادند که به آسانی ماکروفاژهای پوستی را تخریب می کرد.

یک پرتره بر روی دم موش ها خالکوبی شد و سپس با یک راه حل که جهت تخریب ماکروفاژهای حامل رنگدانه طراحی شده است بود، تزریق شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، یک مطالعه تازه به این عنوان که آیا جوهر خالکوبی به طور دائمی در پوست فرد می ماند، پرداخته است.

به رغم فوت ماکروفاژهای حاوی رنگدانه، خالکوبی ثابت باقی ماند.

این مشاهدات منجر شد تا محققان فرض کنند جوهر خالکوبی به ماکروفاژهای تازه انتقال یافته شده است است.

سیستم ایمنی چطور با وجود بازسازی مداوم پوست، خالکوبی‌ها را ثابت نگه می‌دارد؟

برای تایید این فرآیند انتقال غیرمنتظره، این تیم یک قسمت از پوست خالکوبی شده است را به یک موش تازه پیوند زدند.

پس از شش هفته، محققان پوست مورد نظر را مورد بررسی قرار دادند تا نشان دهند که زیاد ماکروفاژهای حاوی رنگدانه از دریافت کننده بودند، نه از اهداکننده.

این عمل به وضوح نشان داد که ماکروفاژهای اهداکننده از بین رفته اند و رنگدانه را به ماکروفاژهای تازه میزبان انتقال یافته کرده اند.

“سندرین هنری”(Sandrine Henri) یکی از نویسندگان این مطالعه می گوید: ما فکر می کنیم هنگامیکه ماکروفاژهای حامل رنگدانه در خلال زندگی بزرگسالان از بین می روند، ماکروفاژهای مجاور رنگدانه های آزاد شده است را بازپس گرفته و پایداری طولانی مدت خالکوبی را تضمین می کنند.

این تحقیق در مجله “Journal of Experimental Medicine”منتشر شد

واژه های کلیدی: ایمنی | سیستم | انتقال | مطالعه | بازسازی | خالکوبی | اخبار علمی و آموزشی

سیستم ایمنی چطور با وجود بازسازی مداوم پوست، خالکوبی‌ها را ثابت نگه می‌دارد؟

سیستم ایمنی چطور با وجود بازسازی مداوم پوست، خالکوبی‌ها را ثابت نگه می‌دارد؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog