سانتیم تنظیم فرنگی مبتلا شدن برنامه غذایی

سانتیم: تنظیم فرنگی مبتلا شدن برنامه غذایی خواص ریواس ریواس کنگر فرنگی کنگر

گت بلاگز بازار خودرو مصرف سوخت خودروهای داخلی نصف می‌شود؟!

وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم کرده مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود را تا سال ۱۴۰۴ به تقریبا نصف مصرف سوخت فعلی این محصولات کم کردن دهند. 

مصرف سوخت خودروهای داخلی نصف می‌شود؟!

مصرف سوخت خودروهای داخلی نصف می شود؟!

عبارات مهم : تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم کرده مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود را تا سال ۱۴۰۴ به تقریبا نصف مصرف سوخت فعلی این محصولات کم کردن دهند.

به گزارش ایسنا، بعضی خودروهای داخلی به علت قدیمی بودن تکنولوژی تولید و پلت فرم، مصرف سوخت بالایی دارند.

مصرف سوخت خودروهای داخلی نصف می‌شود؟!

طبق آخرین جمع بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت میانگین مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در سال ۱۳۹۴ برابر با ۹ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش بوده است.

در این شرایط و با توجه به بالاتر بودن میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی نسبت به استانداردهای جهانی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین برنامه ای خودروسازان را ملزم به کم کردن مصرف سوخت خودروهای تولیدی کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم کرده مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود را تا سال ۱۴۰۴ به تقریبا نصف مصرف سوخت فعلی این محصولات کم کردن دهند. 

در این زمینه این وزارتخانه در “برنامه راهبردی صنعت خودرو” نشانه گذاری کرده که تا سال ۱۴۰۴ میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی باید به ۴.۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کم کردن یابد.

همچنین طبق این برنامه میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی باید تا آخر امسال (۱۳۹۶) به ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و تا سال ۱۴۰۰ به ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کم کردن یابد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را انتشار داده است که در آن راهبردهای این وزارتخانه جهت توسعه بخش صنعت کشور آینده نگری شده است هست. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

مصرف سوخت خودروهای داخلی نصف می‌شود؟!

در برنامه راهبردی صنعت ماشین راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت ماشین و قطعه کشور عزیزمان ایران در حوزه های متفاوت آینده نگری شده است است.

واژه های کلیدی: تجارت | برنامه | برنامه | خودروهای داخلی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog