سانتیم تنظیم فرنگی مبتلا شدن برنامه غذایی

سانتیم: تنظیم فرنگی مبتلا شدن برنامه غذایی خواص ریواس ریواس کنگر فرنگی کنگر

گت بلاگز وب‌گردی قتل دوم ۹ ماه بعد از گرفتن رضایت از قتل اول

۹ ماه پیش قاتلی که در آستانه قصاص بود موفق شد با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را بگیرد و بعد از ۱۲ سال از زندان آزاد شود.

قتل دوم ۹ ماه بعد از گرفتن رضایت از قتل اول

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، ۹ ماه پیش قاتلی که در آستانه قصاص بود موفق شد با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را بگیرد و بعد از ۱۲ سال از زندان آزاد شود.

عبارات مهم : ایران
آزادی این مجرم، ولی خیلی طول نکشید، آیا که او همین چند روز پیش باردیگر دست به جنایت زد و جان مرد جوانی را گرفت.
۱۶ اردیبهشت ماه امسال گزارش فوت مردی جوان به قاضی ایلخانی بازپرس جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران مخابره شد. قربانی از ۲ روز قبل تر در یک درگیری و به خاطر ضرباتی که به سرش وارد شده است بود در بیمارستان خوابیدن شده است و در نهایت دچار فوت مغزی شده است و جان باخته بود.

با شروع تحقیقات، مأموران راهی محل جنایت در پارکی در جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران شدند. به گفته شاهدان، قاتل با ضربات چوب ضربه ای به سر مقتول زده و بعد از آن فرار کرده بود. شاهدان قاتل را می شناختند. آیا که او اهل همان محل بود و همه از او حساب می بردند. آن ها می گفتند که این مرد ۱۳ سال پیش نیز دست به جنایت زده و ۹ ماه قبل بعد از گرفتن رضایت از زندان آزاد شده است بود. جهت همین همه از او می ترسیدند.

با افشای هویت قربانی، کارآگاهان راهی محل سکونت وی شدند، ولی متهم ۴۲ ساله فراری شده است بودند. با این حال جست وجو جهت دستگیری او ادامه یافت تا اینکه وی جمعه شب، یعنی ۸ روز بعد از جنایت در پارکی در جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران شناسایی و دستگیر شد. او در بازجویی ها به درگیری مرگبار در پارک اعتراف کرد و دیروز بعد از انتقال به دادسرای جنایی تهران، با دستور بازپرس پرونده جهت تحقیقات زیاد در اختیار کارآگاهان جنایی پایتخت قرار گرفت.

متهم روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار شرح جنایاتش را شرح داد.

چه شد که جهت دومین بار دست به جنایت زدی؟

آن روز در خیابان بودم که ناگهان متوجه تصادفی در ایستگاه اتوبوس شدم. هنگامی که جلوتر رفتم دیدم یکی از دوستانم با اتوبوس تصادف کرده و نقش زمین شده است هست. همان موقع یکی از فرزند های محل را دیدم که به سمت دوستم که مصدوم شده است بود رفت و قصد داشت جیبش را خالی کند. به سمتش رفتم و به او تذکر دادم. او از حرفم عصبانی شد و گفت که می خواسته به مصدوم یاری کند و همین شروع درگیری ما بود تا جایی که از داخل پارک چوبی برداشتم. مقتول چاقو همراهش بود که مرا زخمی کرد. من هم با چوب چند ضربه به او زدم.

بعد از آنچه کردی؟

وقتی او روی زمین افتاد، فرار کردم. پیش دوستانم بودم تا اینکه جمعه شب مأموران به پارکی که پاتوقم بود آمدند و دستگیرم کردند.

از شرح قتل اولی که مرتکب شدی بگو؟

سال ۸۳ بود و من در آن وقت جهت سرگرمی و هیجان قماربازی می کردم. ضمن اینکه در تولیدی کمک فنر هم کار می کردم. آن وقت مقتول که زیاد وقت ها با هم قمار بازی می کردیم به من باخت و ۹۰ هزارتومان بدهکار شد. او بدهی اش را نمی داد. سر همین با هم درگیر شدیم و من با ضربات چاقو وی را به قتل رساندم.

چه شد که آزاد شدی؟

۱۲ سال در زندان بودم. به قصاص محکوم شده است بودم تا اینکه برادربزرگ ترم شروع به مشورت کرد و بعد از صحبت با خانواده مقتول در نهایت آن ها را راضی کرد تا با دریافت دیه رضایت بدهند. برادرم منزل اش را به خاطر من فروخت و ۳۰۰ میلیون تومان دیه داد تا اینکه در نهایت ۹ ماه پیش آزاد شدم. ولی آزادی ام خیلی طول نکشید.

تو که تجربه زندان و انتظار جهت قصاص را داشتی، آیا درس نگرفتی؟

به خاطر عصبانیت. کنترلم را از دست دادم. این بار خدا می داند که سرنوشتم چه می شود.

منبع:روزنامه همشهری

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ایران | جنایت | زندان | قتل | قتل دوم | قصاص | دیه | رضایت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog